AVİCENNA BİLİM TOPLULUĞU
1. ULUSAL TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ
2-3-4 MAYIS 2014

2 MAYIS 2014 CUMA GÜNÜ:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAADDİN KEYKUBAT KAMPÜSÜ
SDKM 30 AĞUSTOS SALONU
08.30-09.30 : Kayıt
09.30-10.00 : Açılış Konuşmaları

10.00-10.30 : Açılış Sunumu
Değerli Bilginlerimiz: ‘İbn-i Sina’
Vedia Nur TANI
Harun TEKİN

10.30-11.20 : Açılış Kokteyli

11.20-12.20 : Konferans
42. Cenevre Uluslararası Buluşlar Sergisi
Kalıcı Total Yapay Kalp Cihazı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent ORAN

12.20-14.00 : Öğle Yemeği
14.00-15.15 : Dahiliye Oturumu
Oturum Başkanı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent KEBAPÇILAR

– Raynoud Fenomeni
-Mustafa ÜNAL/Selahattin ÇELİK – Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
-Diffüz büyük B hücreli lenfoma hastalarında, protein elektroforeziyle serum veya idrarda immunglobulin hafif zincir anomalilerinin varlığı
-Osman Orkun CANKORUR/ Nazan GÜMÜŞER – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
– Hematürili Hastaya Yaklaşım
-Hüseyin ÖZER-Gülhane Askeri Tıp Fakültesi

15.15-15.30 : Mola
15.30-16.50 :Sunum
Evrendeki Makro Mikro Uyumlara Ait Farklı İzlenimler
*Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Dilay KOÇOĞULLARI
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Stj. Dr. Atike YILDIRIM
16.50-17.05 : Mola

17.05-18.05 : Psikiyatri Oturumu [3x(15+5)]
Oturum Başkanı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özkan GÜLER

-Ünlülerin Ruhsal ve Nörolojik Bozuklukları
-Gülüzar TRAŞ-Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
– Şizofrenide Tanı ve Tedavi
-Orhan Kemal ÇALIŞIR-Gülhane Askeri Tıp Fakültesi
– Psikiyatri & Sinema
-Rabia Aliye KÖSE-Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

3 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜ:
09.20-10.20 : Cerrahi Oturumu [3x(15+5)]
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Fahrettin ACAR

-Morbid Obesity Surgery(Morbid Obezite Cerrahisi)
-Kübra BÜLBÜL-Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
-Akut Gastrointestinal Kanama
-Enes ARSLAN/Muhammed Ali GÜLŞEN-Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

(Serbest Sunum)
Titanyum Dioksid Nanopartiküllerin İnsan Amniyotik Sıvı Kökenli Hücrelerde Etkisinin Araştırılması
-Mustafa ACAR-Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

10.20-10.35 : Mola
10.35-12.00 : Poster Yürüyüşü

SELÇUK TIP FAKÜLTESİ

12.30-14.00 : Öğle Yemeği
14.00-15.15 : Atölye Çalışmaları
SDKM
15.30-16.30 : Konferans :

16.30-17.30 : Kapanış Programı :
Serbest Kürsü
Ödül Töreni