ÖZET METNİ KRİTERLERİ

•Bildirinizi gönderirken, yazım hatalarından kaçınılmalı, yazarların sıralamalarına dikkat edilmelidir.
•Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanacaktır.
•Sunum şekli sözel ya da poster olarak muhakkak belirtilmelidir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Kurul bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.
•Bildiri özetinizin başlığı tümüyle büyük yazılmalı, kısaltma kullanımından kaçınılmalı ve başlık, boşluklar dahil 100 karakteri geçmemelidir.
•Yazar isim ve soyadları tam olarak yazılmalı ve sıralamalara dikkat edilmelidir.
•Bildiri özet metni, her dil için 500 kelimeyi aşmamalıdır. Bu sınırlamaya sadece özet metni dahil olup, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.
•Sunum özetleri başvuru formundan bağımsız olarak, avicennakongre2017@gmail.com adresine, mail konusu “Sunum Başvurusu” , içeriği “Ad-soyad” ve “Telefon Numarası” olacak şekilde Word formatında (*.doc, *.docx) yollanmalıdır.
•Sunum özetleri ilgili anabilim dalı öğretim üyelerimiz ve bilimsel ekip sorumlularımız tarafından incelecektir.
•Değerlendirme sonuçları en kısa sürede katılımcılara bildirilecektir.
•Online kayıt olmaksızın gönderilen özetler kabul edilmeyecektir.
•Herhangi bir kongrede ödül almış sözlü sunum veya poster sunumlarına ait özetler kabul edilebilecektir ancak ödüle aday olamayacaktır. Bu hususta sorumluluk katılımcıya aittir.