POSTER SUNUMU KRİTERLERİ
•Sunumu yapılmayan çalışmalar kongre özet kitapçığında yer almayacaktır.
•Posterler 70 x 90 cm boyutundan büyük olmamalıdır.
•Metin Türkçe yazılmalıdır.
•Yazı boyutu 1 metre uzaklıktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır.
•Yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır.
•Tüm yazarların adı, soyadı ve adresleri belirtilerek posteri sunacak katılımcının ismi altı çizilerek vurgulanmalıdır.
•Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
•Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.
•Kaynaklar kare parantezler içinde rakam kullanılarak sıralanmalı ve Kaynakça bölümünde de aynı sırayla ulaşılabilmelidir.