SÖZLÜ SUNUM KRİTERLERİ
1. Sunum başvuruları özet şeklinde alınacak, özet bildirisi kabul edilen öğrenci sunumları katılımcılar tarafından sunulacaktır.
2. Öğrenci sunumları panel şeklinde sunulacak, sunum sırası düzenleme kurulumuz tarafından belirlenecektir.
3. Sözlü sunum dili Türkçedir.
4. Öğrenci sözlü sunumları için her katılımcıya 10 dakika süre verilecektir.
5. Her panelin sonunda ilgili sözlü sunumun soru-cevap ve tartışması yapılacaktır.
6. Sunum için (PowerPoint, prezi vb.) programlar kullanılabilir. Ancak sunumların açılması vb. uyumlulukları katılımcılar tarafından denetlenmelidir.
7. Her sunum konusunun “Metabolik Sendrom” başlığına uygun olması gerekmektedir.
8- Öğrenci sözlü sunumlarının son halinin sunulacağı oturumdan en az 15 dakika önce görevliye teslim edilmesi gerekmektedir.
9- Sunumların ödüle aday bildiri olması için kabul edilmiş olması yeterlidir.
10- Sunumları oturum başkanları, sunum değerlendirme jürisi ve katılımcılar değerlendirecektir.
11- Öğrenci sunumlarının daha çok öğrencilere hitap edeceği unutulmamalı, sunumların bilgi ağırlıklı olmaktan ziyade ilgi çekici ve düşündürücü konu ve anlatıma sahip olması
12- Son başvuru tarihi 25 Mart 2017’dir.
13- Sunumlar MacOs veya Linux programlarında hazırlandıysa Windows uyumluluğunun katılımcılar tarafından denetlenmesi gerekmektedir.